MENÜ
MENÜ

Finansal Tablolar

Özet Bilanço (TL)

Özet Bilanço ( TL ) 201520162017
     
Dönen Varlıklar 

460.467.262 

743.608.683

1.010.879.447

Duran Varlıklar 

21.870.743 

25.072.795 

32.193.865

Toplam Varlıklar 

482.338.005

768.681.478 

1.043.073.312

     
     

Kısa Vadeli Yükümlülükler

 

289.979.198

606.422.057

780.882.710

Uzun Vadeli Yükümlülükler

 

91.525.083

27.704.049

148.729.108

Özkaynaklar

 100.883.724134.555.373

113.461.495

Toplam Kaynaklar

 482.388.005768.681.478

1.043.073.312

 

Özet Gelir Tablosu

Özet Gelir Tablosu ( TL ) 201520162017
     
Hasılat 

459.694.858

797.106.592

1.341.914.157

Brüt Kar 

55.885.819 

101.603.316 

141.505.645

Esas Faaliyet Karı / (Zararı) 

28.980.866

52.159.384

99.028.543 

Net Dönem Karı

 8.948.00036.770.189 45.169.820

 

Önemli Oranlar

Önemli Oranlar 201520162017
     

Cari Oran = Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

 

1,59

1,23

1,29

Kaldıraç Oranı = Toplam Yükümlülükler/Toplam Varlıklar

 

0,79

0,82

0,89

Brüt Kar Oranı

 

%12,16

%12,75

%10,55

Faaliyet Karı/Zararı Oranı

 %6,30%6,54%7,38

Net Dönem Karı/Zararı Oranı

 %1,95%4,61%3,37
     

 

Satış Gelirleri / Hasılat ( TL )

Net Dönem Karı ( TL )

Hasılatın Bölgelere Göre Dağılımı ( TL )