MENÜ
MENÜ

Finansal Tablolar

Özet Bilanço (TL)

Özet Bilanço ( TL ) 201620172018
     
Dönen Varlıklar 

743.608.683

1.010.879.447 

1.505.964.987

Duran Varlıklar 

25.072.795 

32.193.865 

33.100.100

Toplam Varlıklar 

768.681.478

1.043.073.312

1.539.065.087 

     
     

Kısa Vadeli Yükümlülükler

 

606.422.057 

780.882.710 

1.441.296.691 

Uzun Vadeli Yükümlülükler

 

27.704.049 

148.729.108

75.277.657 

Özkaynaklar

 

134.555.373 

113.461.495 

22.490.739 

Toplam Kaynaklar

 

768.681.478

1.043.073.312 

1.539.065.087

 

Özet Gelir Tablosu

Özet Gelir Tablosu ( TL ) 201620172018
     
Hasılat 

797.106.592 

1.341.914.157 

1.292.879.758 

Brüt Kar 

101.603.316 

141.505.645

157.578.559 

Esas Faaliyet Karı / (Zararı) 

52.159.384 

99.028.543 

78.368.456 

Net Dönem Karı

 

36.770.189

45.169.820

20.073.308 

 

Önemli Oranlar

Önemli Oranlar 201620172018
     

Cari Oran = Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

 

1,23

1,29

1.04

Kaldıraç Oranı = Toplam Yükümlülükler/Toplam Varlıklar

 

0,82

0,89

0.99

Brüt Kar Oranı

 

%12,75

%10,55

%12.19

Faaliyet Karı/Zararı Oranı

 

%6,54

%7,38

%6.06

Net Dönem Karı/Zararı Oranı

 

%4,61

%3,37

%1.55

     

 

Satış Gelirleri / Hasılat ( TL )

Net Dönem Karı ( TL )

Hasılatın Bölgelere Göre Dağılımı ( TL )